Get Adobe Flash player

 

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego KK_IBS_11_2018

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego KK_IBS_11_2018

 

Zapytanie ofertowe SNM/IBS/03/2018 na usługę polegającą na zapewnieniu cateringu oraz sal szkoleniowych dla uczestników projektu pt. „Szkoła na miarę!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do ściągnięcia

 

Zapytanie ofertowe SKK/IBS/01/2018 na usługę polegającą na wydruku podręczników i scenariuszy, oraz przygotowanie i dostawę: materiałów szkoleniowych i biurowych, sprzętu do prowadzenia warsztatów motywacyjnych, oraz zajęć z zakresu integracji sensorycznej na potrzeby organizacji zajęć realizowanych w ramach projektu pt. „Szkoła Kompetencji Kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do ściągnięcia

 

Zapytanie ofertowe SNM/IBS/02/2018 na dostawę posiłków regeneracyjnych dla uczestników projektu pt. „Szkoła na miarę!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do ściągnięcia

 

Zapytanie ofertowe SŚ/IBS/01/2018 na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów dla 16 nauczycieli z zakresu doskonalenia umiejętności pracy metodą eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC oraz przeprowadzeniu superwizji grupowych i indywidualnych z nauczycielami prowadzącymi dodatkowe zajęcia interdyscyplinarne w ramach projektu pt. „Kreatywne Szkoły w Świętochłowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do ściągnięcia