Get Adobe Flash player

 

Zapytanie ofertowe nr WS/IBS/07/2018 na usługę polegającą na wsparciu indywidualnym Uczestników Projektu w poszukiwaniu zatrudnienia w ramach realizacji projektu pt. „Wspólnie Silni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formularz Ofertowy z załącznikami
Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe nr WSA/IBS/02/2018 na usługę polegającą na ubezpieczeniu uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Włącz swoją aktywność!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formularz Ofertowy z załącznikami
Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego

 

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr WS/IBS/02/2018 na usługę polegającą na ubezpieczeniu uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Wspólnie silni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego

 

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr TMA/IBS/02/2018 na usługę polegającą na ubezpieczeniu uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Twoja mapa aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe nr KK/IBS/11/2018 na usługę polegającą przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów zakończonego stworzeniem planu edukacyjno-zawodowego oraz szkolenia doskonalącego dla doradców zawodowych/nauczycieli realizujących doradztwo zawodowe w szkołach w ramach projektu pt. „Kierunek kompetencje- program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formularz Ofertowy z załącznikami
Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o zmianach w treści zapytania ofertowego

 

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego nr BAK/IBS/04/2018 na wykonanie usług wydruk podręczników i scenariuszy oraz przygotowanie zestawów piśmienniczych w ramach projektu „Bytomska Akademia Kompetencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe nr SŚ/IBS/01/2018 na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów dla 16 nauczycieli z zakresu doskonalenia umiejętności pracy metodą eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC oraz przeprowadzeniu superwizji grupowych i indywidualnych z nauczycielami prowadzącymi dodatkowe zajęcia interdyscyplinarne w ramach projektu pt. „Kreatywne Szkoły w Świętochłowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formularz Ofertowy z załącznikami.
Zapytanie ofertowe.