Get Adobe Flash player

 

Zapytanie ofertowe nr WS/IBS/02/2018 na usługę polegającą na ubezpieczeniu uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Wspólnie silni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formularz Ofertowy z załącznikami.
Zapytanie ofertowe.

 

Zapytanie ofertowe nr TMA/IBS/02/2018 na usługę polegającą na ubezpieczeniu uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Twoja Mapa Aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formularz Ofertowy z załącznikami.
Zapytanie ofertowe.

 

Zapytanie ofertowe nr KK/IBS/11/2018 na usługę polegającą przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów zakończonego stworzeniem planu edukacyjno-zawodowego oraz szkolenia doskonalącego dla doradców zawodowych/nauczycieli realizujących doradztwo zawodowe w szkołach w ramach projektu pt. „Kierunek kompetencje- program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formularz Ofertowy z załącznikami.
Zapytanie ofertowe.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług wydruk podręczników i scenariuszy oraz przygotowanie zestawów piśmienniczych w ramach projektu „Bytomska Akademia Kompetencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formularz Ofertowy z załącznikami.
Zapytanie ofertowe.

 

Zapytanie ofertowe nr SŚ/IBS/01/2018 na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów dla 16 nauczycieli z zakresu doskonalenia umiejętności pracy metodą eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC oraz przeprowadzeniu superwizji grupowych i indywidualnych z nauczycielami prowadzącymi dodatkowe zajęcia interdyscyplinarne w ramach projektu pt. „Kreatywne Szkoły w Świętochłowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formularz Ofertowy z załącznikami.
Zapytanie ofertowe.

 

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego na usługę polegającą na ubezpieczeniu uczestników projektu „Bądź aktywny: pracuj!” w ramach Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego .
Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego.