Get Adobe Flash player

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na wydruku podręczników, scenariuszy, przygotowaniu zestawów piśmienniczych i/lub dostawy polegającej na dostarczeniu bidonów oraz piłek i chust do żonglowania w ramach realizacji projektu pt. "Kierunek kompetencje- program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego", nr KK/IBS/03/2017
Pobierz pliki

 

Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na indywidualnym wsparciu merytorycznym przy wdrożeniu produktów edukacyjnych świadczonej na rzecz 23 dyrektorów szkół podstawowych oraz przeprowadzeniu cyklu seminariów informacyjno-wdrożeniowych z symulacją dla beneficjantów projektu pt. "Kierunek kompetencje - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego", nr KK/IBS/05/2017
Pobierz pliki

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów dla 49 nauczycieli z 23 szkół podstawowych z zakresu doskonalenia umiejętności pracy metodą eksperymentu w oparciu o narzędzia TOC w ramach projektu "Kierunek kompetencje - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego", nr KK/IBS/06/2017
Pobierz pliki

 

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkoleń przygotowujących nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych do realizacji programu na rzecz pracy z uczniem młodszym w ramach projektu pt. "Kierunek kompetencje - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego", nr KK/IBS/07/2017
Pobierz pliki

 

Zapytanie ofertowe na zapewnienie sal szkoleniowych oraz cateringu na potrzeby seminariów, warsztatów i szkoleń realizowanych w ramach projektu pt. "Kierunek kompetencje - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego", nr KK/IBS/02/2017.
Pobierz pliki

 

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowych wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla uczniów młodszych w ramach projektu pt. „Kierunek kompetencje – program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego”, nr KK/IBS/04/2017
Pobierz pliki